گوش به زنگگوش به زنگ

کریستین لاگارد در مورد افزایش خطرات اقتصاد جهانی هشدار داد


کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، تنش های تجاری، عادی سازی سیاست پولی و تغییرات تکنولوژیکی عوامل اصلی افزایش ریسک های اقتصاد جهانی دانست.

کریستین لاگارد در مورد افزایش خطرات اقتصاد جهانی هشدار داد

کریستین لاگارد در مورد افزایش خطرات اقتصاد جهانی هشدار داد

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول (IMF)، گفت:

" اقتصاد جهانی همچنان روند رو به رشدی دارد، اما تنش های تجاری، عادی سازی در سیاست پولی و تغییرات تکنولوژیکی باعث افزایش خطرات اقتصادی شده است.

کریستین لاگارد، ضمن هشدار در مورد این ریسک ها از کشورهای جهان خواست برای این تغییرات آمادگی لازم را داشته باشند.

کریستین لاگارد که در کنفرانس صندوق بین المللی پول در جاکارتا سخنرانی  می کرد، گفت:

" صندوق بین المللی پول انتظار دارد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ به ۳.۹ درصد برسد. "

رئیس صندوق بین المللی همچنین ضمن اشاره به افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و اروپا ، آن را برای اقتصاد جهانی اقدامی نامبارک عنوان کرد.

لاگارد همچنین از بانک های مرکزی کشورهای آسیایی نیز انتقاد کرده، توضیح داد:

" بانک های مرکزی کشورهای آسیایی با سیاست انزوای سرمایه باعث خروج و گردش سرمایه در جهان شده اند. این اقدام در توسعه و رونق فضای کسب و کارهای جدید تاثیر منفی می گذارد. "

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، ضمن تاکید بر این نکته که، سیاستمداران کشورهای جهان باید در زمینه اثرات بی ثباتی مالی و جریان سرمایه هشیار باشند، افزود:

" ما تاثیرات مخرب این اقدامات را مشاهده می کنیم و از روند رو به رشد آن نیز آگاه هستیم. اما اینکه میزان تاثیر این تحول در کشورها، شرکت ها و کسب و کارها مختلف به چه اندازه خواهد بود، اطلاعات دقیقی در دست نیست. "

کریستین لاگارد در پایان سخنرانی خود، در اقتصاد جهانی از برنامه های محرک اقتصادی، تغییرات سیاست های پولی، و جلوگیری از حرکت های غیر ضروری سرمایه حمایت کرد.