گوش به زنگگوش به زنگ

مدیر کل شرکت هواپیمایی ترکیه: امسال در سودآوری رکورد خواهیم زد


بیلال اکشی (Bilal Ek?i) مدیر کل خطوط هوایی ترکیه (THY)، در مورد اهداف THY در سال 2018 گفت :

" امسال به لحاظ اقتصادی و سودآوری می توانیم رکوردار باشیم. در حال حاضر همه هواپیماهای ما توانایی پرواز دارند. سال 2018 سال خوبی برای هواپیمایی ترکیه بوده و همکاران من برای گسترش خطوط پروازی در حال مذاکره های مستمر و مفید هستند. امسال خطوط هوایی ترکیه در سود آوری، امنیت پرواز، افزایش خطوط پروازی و حجم جابه جایی مسافر و کالا، جهانیان را شگفت زده خواهد کرد.

مدیر کل شرکت هواپیمایی ترکیه: امسال در سودآوری رکورد خواهیم زد

مدیر کل شرکت هواپیمایی ترکیه: امسال در سودآوری رکورد خواهیم زد

بیلال اکشی (Bilal Ek?i) مدیر کل خطوط هوایی ترکیه (THY)، همچنین از گشایش خطوط پروازی در آفریقا از جمله پایتخت سیرالئون، شهر فری تاون خبر داد.

وی در مورد افزایش حجم تقاضا و تدابیر اندیشیده شده در این خصوص توضیح داد :

" علاوه بر این، به دلیل افزایش تقاضا در سال ۲۰۱۸، برای جابه جایی مسافرین، هواپیماهای بیشتری به ناوگان هواپیمایی ترکیه اضافه خواهد شد. مذاکرات اولیه برای خرید این هواپیما توسط تیم مذاکره کننده ترکیه انجام شده و در چند ماه آینده حضور این هواپیماها را شاهد خواهیم بود. "

بیلال اکشی (Bilal Ek?i) مدیر کل خطوط هوایی ترکیه (THY)، در پایان، ضمن تاکید بر ارزان بودن نرخ ها و تعرفه های خطوط هوایی ترکیه، از جابه جایی منظم مسافرین به صورت چارتر در جام جهانی روسیه خبر داد.