گوش به زنگگوش به زنگ

افغانستان رکورددار سرمایه گذاری خارجی در صنعت، معدن و پروژه های تجاری ایران


ایران از اوت 2017، برای 38 پروژه در زمینه صنعت، معدن و تجارت، 1.98 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است.

افغانستان رکورددار سرمایه گذاری خارجی در صنعت، معدن و پروژه های تجاری ایران.jpg

افغانستان رکورددار سرمایه گذاری خارجی در صنعت، معدن و پروژه های تجاری ایران

در طول دولت یازدهم ? میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا برنامه ‌های تدوین شده میزان این سرمایه‌گذاری خارجی طی دولت دوازدهم افزایش یابد که تاکنون پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم ?.?? میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت با تصویب ?? پروژه مدنظر قرار گرفته است که برای تمامی این پروژه‌ها جواز تاسیس صادر و زمین مورد نیاز تخفیف داده شده تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

افغانستان با سرمایه گذاری در ۹ پروژه، بیشترین تعداد پروژه ها را نسبت به کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکای شمالی دارد.

پس از افغانستان، ترکیه با ۵ پروژه، آلمان و فرانسه هر کدام با ۴ پروژه، عراق، چین و کره جنوبی هر کدام با ۳ پروژه، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی هر کدام با ۲ پروژه و پاکستان، اتریش، هنگ کنگ، روسیه، شمال امریکا و ایتالیا هر یک با ۱ پروژه در صنعت، معدن و تجارت ایران سرمایه گذاری کرده است.

همچنین از ?? سرمایه‌گذاری یاد شده، استان خراسان رضوی با هشت طرح، استان‌های تهران و آذربایجان شرقی هر کدام با چهار طرح، استان مرکزی با سه طرح و استان‌های فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان و زنجان هر کدام با دو طرح بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده‌اند

انتقال فناوری روز و تکنولوژی ‌های پیشرفته به داخل کشور، تولید صادرات ‌محور و دسترسی به بازارهای بین ‌المللی، همکاری‌ های اقتصادی بلند مدت با تاکید بر افزایش کیفیت محصولات داخلی و نیز تکمیل زنجیره‌ های تولید داخل و اتصال آن به زنجیره جهانی به عنوان راهبردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقوله سرمایه‌گذاری تعریف شده است.