گوش به زنگگوش به زنگ

روسیه امیدوار است که همکاری های نفتی خود را با ایران ادامه دهد.


وزیر انرژی روسیه گفت:

"مسکو امیدوار است که همکاری های نفتی خود را با ایران در چارچوب توافق نامه نفتی برای مبادله کالا ادامه دهد."

روسیه امیدوار است که همکاری های نفتی خود را با ایران ادامه دهد..jpg

روسیه امیدوار است که همکاری های نفتی خود را با ایران ادامه دهد.

اسکندر نواک گزارش داد:

" مسکو نفت را از تهران خریداری کرده است و اشاره کرد، شرکت بازرگانی دولتی Promsirieimport نفت ایران را خریداری نکرده است، بلکه تنها رابط بین ایران و طرفهای خارجی است."

وی افزود:

"همکاری ایران و روسیه در زمینه نفت بر مبنای قرارداد امضا شده بین دو طرف در سال ۲۰۱۴ است."

با توجه به اینکه بر اساس این توافقنامه، حجم مبادلات نفتی می تواند به ۵ میلیون بشکه در روز برسد، این مقام روسی ابراز امیدواری کرد، صادرات نفت ایران به روسیه افزایش یابد.

به گزارش رسانه های روسی، ایران در سال ۲۰۱۴ توافقنامه ای با روسیه را امضا کرد که تحت آن آزادانه نفت را به روسیه می فروشد یا به جای آن، نفت را با روسیه مبادله می کند.