اخبار تصویری: پرچم سوریه به دیگر مناطق آزاد شده رسید - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

پرچم سوریه به دیگر مناطق آزاد شده رسید

گالری های مرتبط