اخبار تصویری: اسرائیل حملات خودرا با بمباران نوار غزه آغاز کرده است - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اسرائیل حملات خودرا با بمباران نوار غزه آغاز کرده است

گالری های مرتبط