گوش به زنگگوش به زنگ

Ir-n advierte al régimen sionista y a EEUU sobre las negativas consecuencias si adoptan una decisi-n “imprudente” sobre Al-Quds

گالری های مرتبط