گوش به زنگگوش به زنگ

کوه «قيط قلعه» در منطقه دالاخاني از توابع شهرستان سنقر

گالری های مرتبط