گوش به زنگگوش به زنگ

ايران جوہري معاہدے کي حمايت کرتے ہيں- برطانوي وزيرخارجہ

گالری های مرتبط