خلاقیت هوادران پارس جنوبی برای فرار از صرف انرژی در گرما /عکس

خلاقیت هوادران پارس جنوبی برای فرار از صرف انرژی در گرما /عکس

هواداران پارس جنوبی جم روش جالبی برای تشویق تیم‌شان پیدا کردند.
پهپادها به کمک صنعت انرژی می‌آیند

پهپادها به کمک صنعت انرژی می‌آیند

اگرچه عواملی مانند محدودیت عمر باتری و سیستم‌هایی که به آن‌ها در جلوگیری از برخورد با موانع هنگام پرواز کمک می‌کنند باعث محدودیت فعالیت پهپادها می‌شود...

امروز به روایت تصویر


>