جایگاه زن و خانواده درتحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه اسلامی بررسی شد

جایگاه زن و خانواده درتحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه اسلامی بررسی شد

قم نیوز: زمان جاهلیت، ارزشی برای زن قائل نبودند و تنها از آن به عنوان کالا نام می بردند، اما اسلام نگاه دیگری به زن دارد و آن ریحانه بودن است.
سخن رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی راهکار مبارزه با چالش اقتصادی

سخن رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی راهکار مبارزه با چالش اقتصادی

قم نیوز: امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک گفت: رهبر معظم انقلاب مسئله اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که به عنوان راهکار برای مقابله با چالش اقتصادی محسوب م...

امروز به روایت تصویر


بستن