خبرخوان تلکسیران يکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

افزایش نرخ ارز چه اثری بر مبادلات تجاری کشور دارد؟

افزایش نرخ ارز چه اثری بر مبادلات تجاری کشور دارد؟

تغییرات نرخ ارز، مهمترین فاکتور تجارت خارجی هر کشور است؛ با این حال، نقش آفرینی این شاخص بر صادرات و واردات، همیشه یکسان نیست و می تواند گاه آهنگی افزایشی و گاه آهنگی کاهشی به مبادلات تجاری کشور بدهد.

اخبار خودرو

اخبار فناوری

اخبار سینما

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن